Kunskapsbanken

När Opinion bildades så togs ett beslut om att en kunskapsbank skulle upprättas. I denna kunskapsbank skulle vi samla kontaktuppgifter till olika personer som är eller har varit verksamma i ett eller flera områden i samhället. Detta kan vara personer med erfarenheter inom vård och omsorg, olika politiska instanser eller näringsidkare inom olika näringar med mera. Vi vill helt enkelt samla personer från samhällets alla hörn och kanter.

Syftet med denna kunskapsbank är att när vi ställs inför en viktig fråga som ligger för beslut i kommunen, kunna hämta in information, kunskap och framförallt åsikter från personer som är eller har varit verksamma inom området som gäller den specifika frågan. På detta sätt ska opinions förtroendevalda alltid  ha tillgång till kunskap och åsikter från personer som är insatta i den fråga man sedan ska vara med och ta beslut om.

Efter att Opinion bildades så har ett ständigt arbete pågått med att utveckla denna kunskapsbank, vi har varit i kontakt med ett antal personer i Åsele som har ställt upp med namn och telefonnummer för att vi ska kunna ringa eller alternativt boka ett möte med dessa när vi har frågor som rör deras expertområde.

Vi är viktiga med att påpeka att alla personer som ingår i denna kunskapsbank inte på något sätt förbundit sig varken politiskt eller yrkesmässigt till Opinion. Man har enbart givit sin tillåtelse för oss att kontakta dem vid behov, känner man sig inte bekväm eller inte känner sig ha tid att ge sin åsikt/kunskap kring en fråga så får man givetvis säga nej.

Vi värderar verkligen den hjälp vi kan få från alla människor i Åsele, detta möjliggör för oss att forma den bästa åsikten som speglar samhället och dess innevånare = Opinionen.

Är du intresserad av att ingå i vår kunskapsbank? Vi har inga krav, vare sig du är studerande, pensionär, arbetstagare, företagare eller arbetslös så är du varmt välkommen att anmäla dig till vår kunskapsbank. Vi värderar allas åsikter lika mycket.

%d bloggare gillar detta: