Opinion – om demokrati

Opinion bildades ur ett missnöje med det nuvarande politiska klimatet i Åsele Kommun. Missnöjet grundar sig i den ovilja till diskussion kring beslut, som funnits, bland annat hos de politiker med majoritet i kommunen.

Ett av Opinions mål, är att återinföra diskussioner i de politiska rum där besluten tas. Om viktiga frågor kan och får diskuteras och att samtliga åsikter kring frågan får chans till yttring, så ökar chansen drastiskt till att beslutet som följer blir det bästa möjliga beslutet för Åsele kommun och dess innevånare.

Vi har länge känt att många beslut som blivit fattade i kommunen, blivit tagna på oskäliga grunder trots påtryckningar från opposition och allmänhet. Att utrymme för diskussioner ej funnits, och att en sittande majoritet ej varit villiga att överhuvudtaget lyssna på de övriga åsikter som funnits kring frågan, oavsett om dessa frågor blivit framförda av andra förtroendevalda eller allmänheten.

Hur kan man då skapa ett utrymme och en vilja för diskussion i de politiska forumen i Åsele?

Denna fråga har inget enkelt svar eller snabb lösning. Men tittar man ur ett kort historiskt perspektiv i Åsele. Så har väldigt mycket handlat om vilken färg du tillhör. Är du från den röda sidan, så ska du automatiskt vara emot åsikter från den blå sidan och vise versa. Ett sådant tänkande, är skadligt i en demokrati. Du kommer mycket sällan komma fram till bra och vettiga beslut, om du inte kan ta till dig andra personers åsikter, oavsett om dessa kommer från en person med samma kulör som dig själv eller inte.

Vi som startade Opinion, kände att dessa färger bara står i vägen för Åseles framtid.

Vi skulle helst vilja se att alla människor som vill och vågar engagera sig i Åsele, kan göra detta, utan att vara rädda för att bli sedd ned på, utfrysta eller ignorerade på grund av vilken politisk ideologi(färg) man föredrar i styrandet av Sverige. Detta är även ett stort problem när man vill få fler att engagera sig politiskt. Personer som kanske länge velat pröva på att engagera sig politiskt har avstått från det på grund av detta.

För tittar man på alla de politiska ideologier som finns i vårt avlånga land, så innehåller dessa många idéer och åsikter om hur detta land borde styras, på regeringsnivå. Men om vi är helt ärliga och ställer oss frågan, hur många av dessa ideologier går att applicera rakt av i kommunpolitiken?

Om socialdemokrater skulle besluta i en fråga gällande ett bygge av en rondell i Åsele, skulle de hitta svaret i den socialdemokratiska ideologin?

Om moderater skulle besluta om hur tomma ytor vid Åseles infart skulle beklädas för att ge besökande och förbipasserande ett bättre intryck av Åsele kommun. Skulle de hitta sitt svar i den moderata ideologin?

Svaret på dessa två frågor är ”kanske”. Men en viktigare följdfråga blir, hade beslutet blivit bättre om beslutsfattarna hade kunnat bortse från deras politiska färg och istället kunnat diskutera med andra kommunpolitiker(oavsett vilken färg dessa hade tillhört) och se på frågan från en kommunpolitiker tillika medborgares perspektiv?

Svaret på den frågan torde vara ”Ja”.

Att tillhöra en politisk ideologi som kommunpolitiker kan vara positivt på många sätt. Det brukar ofta innebära att man sätter sig in i sitt partis politik, får en bättre förståelse kring områden som rör partiets hjärtefrågor. Det kan givetvis även vara bra för allmänheten att kunna se vilken ideologi denna politiker sympatiserar med, det kan skvallra om vilka frågor som denne politiker brinner mest för.

Men det kan också vara väldigt destruktivt för en kommun, om det politiska styrandet agerar utifrån vilka politiska ideologier de förtroendevalda, till exempel oppositionen sympatiserar med.

Det kan lätt bli Rött mot Blått, vi mot dom. Istället för alla tillsammans för Åseles framtid.

Vad vill vi då ha sagt med denna text? Vi vill helt enkelt klargöra för alla som undrar, varför Opinion har bildats.

Vi vill främja debatten. Vi vill skapa ett politiskt klimat, där alla som vill, får yttra sig. Oavsett om man är röd, grön, blå eller gul. Vi vill förhindra att fel beslut tas, bara för att det ”rätta” beslutet kom som förslag från någon med fel färg. Vi vill

få in färska personer med färska åsikter, vi vill även återväcka intresset hos personer som en gång varit engagerade, men som kanske tagit beslutet att lägga av på grund av problematiken vi just beskrivit. Alla är välkomna i Opinion, oavsett tillhörighet. Vi idkar ingen färgdiskriminering.

I en demokrati har alla rätten att bli hörda.

Opinion – för en modern demokrati för Åseles bästa

%d bloggare gillar detta: