Opinion om valet av kommunalråd

Vi i Opinion anser att den enskilt viktigaste posten i kommunen för tillfället är kommunalrådsposten, inte på grund av makten den ger, utan på grund av att kommunalrådet är den som på heltid ska jobba övergripande för hela kommunens framtid och välbefinnande. Kommunalrådet är den som ska lyssna på opinionen och sedan agera efter opinionens vilja. Kommunalrådet ska verka för att kommunens intressen består och utvecklas till det bättre, att företagsklimatet är positivt, att befolkningskurvan pekar uppåt. Men framförallt ska kommunalrådet jobba för att se till att de beslut som fattas inom kommunen av dess politiker är beslut som speglar medborgarnas åsikter.

Eftersom vi anser att kommunalrådsposten är en oerhört viktig post, så tycker vi så klart att valet av kommunalråd är lika viktigt. Vilka ska då bestämma vem som ska vara kommunalråd? Medborgarna så klart!

Vi i Opinion tycker att det är en självklarhet att vi ska ha ett folkvald kommunalråd. Därför är en av våra idéer inför valet, att de personer med flest personröster(kryss) i valet blir kommunalråds kandidater, förutsatt att personerna ifråga vill det. Är dessa personer inte intresserad av kommunalrådsposten ska frågan gå vidare tills vi hittar den person som vill ta på sig uppdraget.

Opinion anser att det är väldigt viktigt att varje politiker med beslutanderätt i kommunen är folkvald, och då framförallt kommunalrådet.

En demokrati är ingen demokrati om folkvalda politiker väljs bort till förmån för icke folkvalda politiker. Därför kommer vi att jobba för denna fråga före under och efter valet.

 

%d bloggare gillar detta: