Pressmeddelande OPiNON

Åsele 5/7 2016

Den 16/6/2016 delgavs Jerry Sellin beslut om uteslutning ur partiet OPiNiON. I den skrivelse som överlämnades av ordförande Carl-Johan Rådström gick det att läsa vilka föreningsparagrafer Jerry Sellin hade brutit mot samt motivering för hur de brutits.

Processen om att utesluta Jerry Sellin initierades av styrelsen redan den 15/6 och delgavs till Jerry Sellin den 16/6. Jerrys svar inkom den 30/6 med sitt yttrande där Jerry bad om ursäkt för en del av det styrelsen hade anmärkt på i uteslutningsskrivelsen. Senare samma dag sammanträdde styrelsen där man gick igenom Jerrys svar och därefter kom fram till att Jerrys svar inte ändrade det faktum att han brutit mot föreningens stadgar och därmed skulle uteslutas ur föreningen. Protokollet renskrevs och justerades under helgen. Den 3/7 kom Jerry, Andreas och Pascals skrivelse om att man lämnar föreningen, dock hade redan styrelsen tagit beslut om att Jerry Sellin skulle uteslutas. Den 4/7 fick Jerry Sellin en kopia på styrelsebeslutet från den 30/6. Och den 5/7 fick Jerry beslutet i sin hand.

Att Pascal Borer och Andreas From nu väljer att lämna partiet ser vi så klart med bestörtning på. Alla vi övriga representanter i partiet har uppskattat de politiska diskussioner vi fört tillsammans med dem och hade gärna sett att de stannat kvar.

Det valtekniska avtalet som slöts med Åselepartiet efter valet 2014 kom till efter möten med Åselepartiet samt medlemsmöten inom OPiNiON. Med på dessa möten fanns bland annat Jerry Sellin och Andreas From som röstade för detta avtal där det bland annat beslutades att Jonas Ternestål skulle få den ersättning som man nu kritiserar.

Att man nu väljer att kritisera detta beslut, som man själv varit med att ta fram samt röstat igenom och dessutom framhäver det som den största anledningen till att man lämnar partiet är upp till dessa personer.

Vi vill bara tydliggöra hur processen var när detta avtal slöts och att det inte fanns någon oenighet inom partiet utan att avtalet röstades igenom av ett enhälligt parti.

Den kritik som framförs angående den politik som partiet fört känner vi vara obefogad. Partiet gick till val på att vara helt alliansfria, vilket vi varit och fortfarande är. Vi gick till val på att föra en politik där inga beslut skulle tas innan vi satt i beslutanderummet och att vi skulle föra breda diskussioner med varandra och med andra för att gemensamt nå så bra beslut som möjligt. Att vi inom partiet inte kommit överens i en del av frågorna vi tagit beslut om, anser inte vi vara ett misslyckande av den politik vi gick till val på.

Vi respekterar den kritik vi som parti fått av våra före detta medlemmar och kommer ta med den i vårt fortsatta arbete till att föra ett bättre politiskt arbete gentemot kommuninvånarna och politiker i Åsele.

De idéer som närmast kan liknas konspirationsteorier riktade mot Jonas Ternestål tar vi starkt avstånd ifrån.

Styrelsen OPiNiON

%d bloggare gillar detta: